Over ons

Het Genootschap

Het Elburger BierGenootschap*, kortweg EBG werd officieel opgericht op 1 mei 2007 nadat een aantal bierliefhebbers uit de historische stad Elburg op 16 april 2007 voor het eerst een proef-avond georganiseerd hadden.

Het doel van het EBG is de bestudering en promotie van de biercultuur in al haar facetten.

Het genootschap bestaat uit 30 leden, de z.g. Genoten. Hiervoor is gekozen om de hanteerbaarheid te bewaren. Wanneer het genootschap bij elkaar komt dan is er voor 30 personen nog wel ruimte te vinden voor de proeverijen en voordrachten.

De leden komen 8 keer per jaar bij elkaar; op de derde maandag van de maanden februari-maart-april-mei-juni-september-oktober-november en vinden op de diverse geschikte lokaties in Elburg bijeenkomsten plaats. Deze worden telkens door een drietal leden van het genootschap georganiseerd. Het onderwerp van zo’n avond is: Bier, met hoofdletter B. Hoe de avond ingekleed wordt is verder vrij te bepalen door de organiserende leden.

* Definitie Genootschap:

een vereniging wiens leden genoten genoemd worden. Elk lid verbindt vrijwillig zijn lot met dat van andere deel- of lotsgenoten aan het wel en wee van de vereniging. Een synoniem is gezelschap. Opdat er sprake zou zijn van een genootschap dienen een aantal vormelijke kenmerken aanwezig te zijn:

omvang en samenstelling: Het aantal leden van een genootschap is beperkt. Een genootschap kan omvangrijk zijn, maar is nooit een massavereniging. Hieruit vloeit haar enigszins besloten karakter voort. Men wordt niet automatisch lid op eigen aanvraag.

Doelstelling: Het doel van een genootschap wordt door de leden zelf altijd met een zekere mate van ernst nagestreefd, onafhankelijk van de vraag of dit doel groot maatschappelijk belang heeft, of niet. Hieruit vloeit ook haar plechtig karakter en belang voor decorum voort.